BROJ 148/2017.

Novi pravci opskrbe prirodnim plinom te mjesto i uloga terminala UPP-a na otoku Krku; Prijedlog regulatornog okvira i smjernica za upravljanje rizicima za projekte pridobivanja ugljikovodika iz nekonvencionalnih ležišta u Hrvatskoj; Uvođenje prirodnog plina u slavonsku regiju – 40 godina HEP Plina d.o.o. Osijek; Izrada bušotina i sustavi proizvodnje ugljikovodika u vrlo dubokom podmorju; Optimizacija toplinskog sustava na objektima prerade plina Molve; Upoznajte „upstream“ laboratorij; Međunarodne naftne kompanije na jugoistoku Europe u prvoj polovici 20. stoljeća; MET Croatia – jedan od tri najvećih neovisnih opskrbljivača prirodnim plinom u Hrvatskoj; Vijesti i događaji iz energetike.

 

 

BROJ 147/2016.

Kojim putem do sigurne i održive opskrbe energijom u RH? ; Mogući ugljikovodični sustavi u Južno Jadranskom bazenu i analogije s jonskom i apulijskom geološkom provincijom; Određivanje reprezentativne krivulje kapilarnog tlaka usklađivanjem laboratorijskih i karotažnih podataka; Konstrukcija i proizvodno opremanje bušotina za najteže uvjete proizvodnje na polju Molve; Ekološki aspekti i mogućnost skladištenja CO2 u neogenska pješčenjačka ležišta sjeverne Hrvatske na primjeru polja Ivanić; Optimizacija procesa komprimiranja plina na naftno-plinskoj stanici Čepelovac-Hampovica; Popravak plinovoda Ivanić – Kutina

 

 

BROJ 145 - 146/2016.

Hoće li niske cijene nafte, kao i novi sporazum o globalnim klimatskim promjenama, postignut u Parizu, uzrokovati svjetsku energetsku krizu?; Uloga Republike Hrvatske u opskrbi prirodnim plinom zemalja u okruženju; Sedimentološka analiza gornjomiocenskih naslaga polja Hrastilnica primjenom visokorazlučivih karotažnih mjerenja; Bušenje kroz zone gubljenja isplake – problemi i rješenja; Postupak i problematika ishođenja dozvola i odobrenja kod dobivanja koncesija za eksploataciju ugljikovodika u RH...

 

 

BROJ 143 - 144/2015.

Ininih 16 godina izazova i tehničkih rješenja u odobalnoj proizvodnji plina; Kapaciteti JANAF-a, mogućnosti razvoja i sigurnosti opskrbe naftom država srednje i jugoistočne Europe; Aktualno kretanje cijena nafte i procesi dekarbonizacije energije dovode u pitanje neke ustrajale energetske paradigme; Hidrauličko frakturiranje i druge tehnologije stimulacije sloja u proizvodnji plina iz škriljavaca; Rizik u procesu hidrauličkog frakturiranja ležišta ugljikovodika…

 

 

BROJ 142/2015.

Geološki argumenti za istraživanje ugljikovodika u Republici Hrvatskoj; Elektromagnetske metode u istraživanju ugljikovodika; Ekonomika i fiskalni sustav u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika u Hrvatskoj; Ekološki argumenti za istraživanje ugljikovodika u Republici Hrvatskoj; Projekt Međimurje – Razrada plinskih ležišta polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec; Projekt Međimurje - proizvodnja ugljikovodika s polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec; Razvoj projekta iskorištavanja plinskih ležišta u sjevernom Jadranu…

 

 

BROJ 141/2015.

Interpretacija 3D seizmike i seizmička karakterizacija na polju Obod-Lacići; Ilegalni priključci na cjevovod - mogućnosti prevencije i zaštite; Proizvodnja nekonvencionalnih ležišta prirodnog plina u Republici Hrvatskoj; Ekološka gledišta istraživanja i proizvodnje ugljikovodika na Jadranu; Swot analiza izgradnje UPP terminala na otoku Krku u usporedbi s projektima UPP terminala u Poljskoj i Litvi; Mogućnosti kompresorske proizvodnje prirodnog plina; Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva…

 

 

BROJ 140/2014.

Odgovorna energetska aktivnost u rastućem svijetu (Službena publikacija 21. svjetskog naftnog kongresa); EOR potencijal naftnih polja u Hrvatskoj; Proizvodnja prirodnog plina iz hrvatskog dijela podmorja Jadrana; Jonsko – jadranski plinovod, od ideje do ostvarenja strateškog regionalnog projekta; EGR metoda povećanja proizvodnje prirodnog plina; Istraživati konvencionalna ili nekonvencionalna ležišta?; Prenamjena transportnog sustava plina na uvjete transporta CO2; Evaluacija surfaktanata laboratorijskim testovima…

 

 

BROJ 139/2014.

Osvrt na 21. kongres Svjetskog savjeta za naftu održan u Moskvi; Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; Energetska analiza u Republici Hrvatskoj; Sekundarni porozitet pelagičkih vapnenaca kao potencijalno naftonosnih stijena u hrvatskom dijelu Jadranskog bazena; Faze procesa energetske reforme i analiza certifikacije operatora prijenosnog sustava u EU i RH; Optimalizacija rada tehnološkog lanca Molve - Etan; Razvoj LNG tehnologija na kopnu i moru; Vijesti iz naftnog i plinskog gospodarstva u Republici Hrvatskoj…

 

 

BROJ 138/2014.

Koncesije i fiskalni sustavi u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika; Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; Zašto će prirodni plin iz Amerike promijeniti svijet?; Halokinetsko porijeklo područja planine Dinare i Livanjskog bazena - Vanjski Dinaridi; Primjena RPC regulatora rada na naftnom polju Crnac; Oblikovanje tehničko-tehnoloških cjelina u funkciji uspješnosti poslovanja poduzeća energetskog sektora; Aktualno rudarsko i rudarsko-naftno zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj…

 

 

BROJ 137/2013.

Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; Desetljeće velikih promjena u hrvatskoj energetici; Ležišni potencijal proksimalnog talusaperijadranskih platformi; Prirodni plin kao okosnica održivih energetskih sustava; Usporedba metoda za određivanje krivulja kapilarnog tlaka i relativnih propusnoti; Plin iz ležišta ugljena; Praćenje utjecaja eksploatacije ugljikovodika Pogona CPS Molve na stanje okoliša proteklih 20. godina…

 

 

NOVI BROJ