Ciljevi udruge

 • Razvoj i unapređivanje tehnologija iz područja naftno-plinskog rudarstva, odnosno gospodarstva, razmjene iskustava i spoznaja, stalno obrazovanje i primjena znanja;
 • okupljanje stručnjaka i poticanje njihovih stvaralačkih mogućnosti;
 • uzajamna razmjena iskustava i mišljenja;
 • poticanje stvaranja i razvijanja javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stavova o tehničkim i ekonomskim problemima;
 • rad na razvoju prirodnih i tehničkih znanosti i prakse, uvođenje suvremenih tehnoloških procesa i unapređivanje organizacije rada i proizvodnje;
 • racionalno istraživanje i proizvodnja ugljikovodika, odnosno rudnog blaga kao neobnovljivog prirodnog bogatstva u vlasništvu države.

 

Ciljevi Udruge ostvaruju se sljedećim djelatnostima:

 • praćenjem razvoja tehnologije, poticanjem članova na ovladavanje suvremenih tehnoloških dostignuća i davanjem mišljenja o tehnološkim rješenjima;
 • davanjem stručne ocjene planova razvoja, projekata, elaborata, studija, analiza kao i tehničkim, ekonomskim i pravnim rješenjima, zaštitom okoliša i zdravlja te zaštitom na radu;
 • poticanjem razvoja inventivnog rada;
 • organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova, seminara, okruglih stolova i simpozija;
 • poticanjem i pomaganjem inženjera u stručnom usavršavanju;
 • poticanjem i organiziranjem znanstvene i stručne suradnje inženjera u časopisima i drugim publikacijama;
 • razvijanjem suradnje s udrugama inženjera u zemlji i inozemstvu;
 • izdavanjem stručne literature;
 • promicanjem struke;
 • evidentiranjem članova koji su stekli status ovlaštenih inženjera.

 

 

Hunig, tko smo mi?

Ciljevi

Djelatnost

Ustrojstvo

Pravila privatnosti