BROJ 167/2020

Novosti iz svijeta energije; Plinsko gospodarstvo i energetska tranzicija; Intervju Ivica Arar, predsjednik Uprave Plinacra; Bogata povijest proizvodnje prirodnog plina u Hrvatskoj; 20 godina puni energije za nove izazove – Prvo plinarsko društvo; 20 godina Plinacra – razvoj i nove tehnologije nadzora, upravljanja i održavanja plinskog transportnog sustava; Novi pravci opskrbe plinom – uloga Terminala UPP-a na Krku u diversifikaciji dobave plina u RH; Potencijal tržišta UPP-a kao goriva te uloga terminala na Krku kao opskrbnog mjesta; Tehničko-tehnološka koncepcija plutajućeg Terminala za UPP na otoku Krku; Povijest proizvodnje i uporabe prirodnog plina na području Slavonije i Baranje; Novosti iz energetskog sektora RH

 

BROJ 166/2020

Zašto se svijet okreće vodiku kao važnom energentu u procesu dekarbonizacije?; Covid-19, recesija i tržišni šokovi u 2020. ubrzavaju tranziciju naftnih kompanija; Emisije stakleničkih plinova elektroenergetskog sektora Jugoistočne Europe; Što smo naučili iz napada na SCADA/DCS sustave?; Procjena preostalog zasićenja ugljikovodicima korištenjem metode ugljik/kisik (c/o Carbon/Oxygen); Alternativni plinovodi za uvoz ruskog plina u Europsku uniju; Izračun dinamičkog tlaka na dnu bušotine opremljene dubinskom sisaljkom s klipnim šipkama; Uloga radionice za plinski lift u domaćoj proizvodnji nafte

 

BROJ 165/2020

Fizički utemeljen teorijski okvir makro-energetskog sustava Zemlje; Naftno-geološko modeliranje Alamein bazena (zapadna pustinja,Egipat); Novo izdvojeni potencijal unutar konvencionalnih plinonosnih pijesaka pleistocena (Prospekt Ida D – Sjeverni Jadran); Brza i pouzdana procjena kvalitete ležišnog modela na temelju dinamičkog ponašanja ležišta; Sanacija zatvorenih i napuštenih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina na prostoru Varaždinske županije; Automatizirana kopnena bušaća postrojenja; Sustav upravljanja procesnom sigurnošću – alat za očuvanje sigurne i kontinuirane proizvodnje nafte i plina.

 

 

BROJ 163. - 164./2020

Fizički utemeljen teorijski okvir makro-energetskog sustava Zemlje; Pet godina utiskivanja CO2 za povećanje iscrpka nafte na polju Ivanić i Žutica – Iskustva i rezultati; U radu prva kompresorska stanica na plinskom transportnom sustavu RH; Mogućnosti i potencijal geotermalnih voda u funkciji gospodarskog razvoja Varaždinske županije; Europski sustav trgovine emisijskim dozvolama; Pojava i suzbijanje asfaltenskih emulzija tijekom kiselinske obrade ležišta.

 

 

BROJ 161/2020.

Imamo viziju industrije koja je svjesna svoje strateške uloge u društvu i koja proaktivno utječe na gospodarski razvoj i nove tehnologije; U susret energetskoj tranziciji; ”Geovision“ - izravna metoda geološkog istraživanja produktivnih ležišta ugljikovodika; Dekarbonizacija energije bez nafte i plina?; East-Med plinovod i izgradnja infrastrukturne mreže Levantske regije kao dijela nove europske plinske infrastrukture - geopolitički i geostrateški izazovi; Određivanje rasporeda veličine pora uz pretpostavku različitih pornih geometrija; Dubinske hidrauličke stapne crpke s primjerom proračuna sustava podizanja kapljevine; Novosti iz energetskog sektora RH; Ususret 55 godina djelovanja HUNIG-a i 40 godina izdavačke djelatnosti.

 

 

BROJ 159/2020.

Imamo viziju industrije koja je svjesna svoje strateške uloge u društvu i koja proaktivno utječe na gospodarski razvoj i nove tehnologije; U susret energetskoj tranziciji; ”Geovision“ - izravna metoda geološkog istraživanja produktivnih ležišta ugljikovodika; Dekarbonizacija energije bez nafte i plina?; East-Med plinovod i izgradnja infrastrukturne mreže Levantske regije kao dijela nove europske plinske infrastrukture - geopolitički i geostrateški izazovi; Određivanje rasporeda veličine pora uz pretpostavku različitih pornih geometrija; Dubinske hidrauličke stapne crpke s primjerom proračuna sustava podizanja kapljevine; Novosti iz energetskog sektora RH; Ususret 55 godina djelovanja HUNIG-a i 40 godina izdavačke djelatnosti.

 

 

BROJ 158/2019.

Imamo viziju industrije koja je svjesna svoje strateške uloge u društvu i koja proaktivno utječe na gospodarski razvoj i nove tehnologije; U susret energetskoj tranziciji; ”Geovision“ - izravna metoda geološkog istraživanja produktivnih ležišta ugljikovodika; Dekarbonizacija energije bez nafte i plina?; East-Med plinovod i izgradnja infrastrukturne mreže Levantske regije kao dijela nove europske plinske infrastrukture - geopolitički i geostrateški izazovi; Određivanje rasporeda veličine pora uz pretpostavku različitih pornih geometrija; Dubinske hidrauličke stapne crpke s primjerom proračuna sustava podizanja kapljevine; Novosti iz energetskog sektora RH; Ususret 55 godina djelovanja HUNIG-a i 40 godina izdavačke djelatnosti.

 

 

BROJ 157/2018.

Utjecaj hrvatskog i europskog zakonodavstva na naftnu djelatnost; Novi smjer istraživanja ugljikovodika u eksternim Dinaridima; Analiza ukupnog organskog ugljika i volumena gline u in situ sistemima Panonskog bazena i Jadrana primjenom suvremenih petrofizikalno-karotažnih programa; Using deconvolution to characterize heterogeneity in a mature oil field; 30 godina kogeneracije na CPS Molve – razvoj vlastitog elektroenergetskog sustava; Optimizacija sustava dehidracije plina na platformi IVANA K; Vijesti iz energetskog sektora RH; Iz hunig -ove arhive

 

 

BROJ 156/2018.

Osvrt HUNIG-a na dokument „Analize i podloge za izradu Energetske strategije Republike Hrvatske“ Nacrt, Zelena knjiga; Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; ESCOM projekt - Evaluacijski sustav za smanjenje emisije CO2; Nova tvrtka INA Jadran nastavlja aktivnosti eksploatacije plina na sjevernom Jadranu; Primjena prenosivih kompresora na bušotinskim radnim prosto- rima polja Duboke Podravine; Eksploatacijsko polje geotermalne vode Zagreb i mogućnosti njezinog korištenja; Izgradnja prve kompresorske stanice na plinskom transportnom sustavu RH; Podizanje kapljevine klipnim liftom temeljem proračuna s poznatim proizvodnim pokazateljima.

 

 

BROJ 155/2018.

Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; Osvrt na temeljna pitanja 27. svjetske plinske konferencije; Razvoj sustava kibernetičke sigurnosti i nacionalne taksonomije u svrhu zaštite operatora ključnih usluga energetskog sektora; Primjena SIGMA metode u procjeni i karakterizaciji pješčane serije A na polju Žutica; Model geotermalnog ležišta u istražnoj fazi; Konstrukcije proizvodnih geotermalnih bušotina u Hrvatskoj; Revitalizacija plinovoda DN 200/50 Kozarac-Stružec fleksibilnim cijevima; Decentralizirani energetski sustavi kao rješenja za pristup energiji u središnjoj Aziji

 

 

BROJ 154/2018.

Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; Procjena rezervi i proizvodnog potencijala novootkrivenih prirodno raspucanih ležišta; Maksimalizacija vrijednosti zrelih polja primjenom podatkovne analitike; Recentno unaprjeđenje petrofizikalne analize prirodno radioaktivnih pješčenjačkih ležišta u zapadnom dijelu Panonskog bazena; Strateška uloga naftovoda u opskrbi energijom Europske unije; Projekt magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj DN1000/100 bar; Modeliranje i simuliranje dinamike generatora pare u rafineriji nafte; Analiza efikasnosti naftnih kompanija u Srbiji; 30 godina Podzemnog skladišta plina Okoli; Utjecaj nafte i plina na unutardržavne i međudržavne odnose; Utjecaj nafte i plina na unutardržavne i međudržavne odnose; Zaštita okoliša u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika u Hrvatskoj i zakonodavstvo EU-a.

 

 

BROJ 153/2018.

Klasifikacija litofacijesa koristeći koncept modeliranja elektrofacijesa i visokorazlučiva karotažna mjerenja; Utjecaj nanočestica SiO2 i TiO2 na svojstva isplaka na bazi vode; Optimizacija proizvodnje plinskih bušotina s visokim udjelom slojne vode; Početni rezultati primjene utiskivanja ugljičnog dioksida za povećanje iscrpka nafte na proizvodnom polju Ivanić i Žutica; Usporedna analiza različitih mehaničkih metoda eksploatacije korištenih na naftnoj bušotini X-119; Korozija – Ključni izazovi ispitivanja utjecaja utiskivanja CO2 na projektu EOR Ivanić i Žutica; Konverzija CO2 u goriva – doprinos identificiranju i smanjenju utjecaja emisija CO2 iz industrijskih pogona; Dogradnja i rekonstrukcija motokompresorske stanice na pogonu podzemnog skladišta plina Okoli; Jesmo li spremni za primjenu novog hrvatskog pravnog okvira o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika?; „Internet of Things“ i „Blockchain“ kao alati razvoja fleksigurnog energetskog sektora; Aktivnosti Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa…

 

 

BROJ 152/2017.

INA je spremna na novi iskorak u istraživanju i proizvodnji nafte i plina; 100 godina prirodnog plina u Hrvatskoj; Poruke s 22. svjetskog naftnog kongresa; Utjecaj Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske  na energetski sektor nafte i plina; Naftno-geološka jedinstvenost centralnog Jadranskog bazena; Izgradnja malih kogeneracionih elektrana na gasnim i naftnim poljima; Mogućnosti primjene ukapljenog prirodnog plina u pomorskom i kopnenom prometu Republike Hrvatske; Međusobni hidraulički utjecaj eksploatacijskog i upojnog zdenca u sustavu dizalica topline na temperaturu crpljene vode; Implementacija europske plinske regulative u Republici Hrvatskoj; Dijeljeno, automatizirano, elektrificirano gospodarstvo - „ubojita” kombinacija za promjenu u primarnom energetskom miksu; Doprinos kontrole kvalitete opreme naftnog i plinskog gospodarstva – II dio; Utjecaj geodetske djelatnosti u istraživanju, razradi i proizvodnji ugljikovodika; Osvrt na 9. međunarodnu konferenciju i izložbu o naftno-plinskom gospodarstvu i primarnoj energiji, Šibenik 3.-4. listopada 2017.; Ponovni uspjeh hrvatskog ogranka svjetske udruge naftnih inženjera SPE na konferenciji u San Antoniju, SAD; Održana Izborna skupština Hrvatske stručne udruge za plin – Dalibor Pudić, novi predsjednik.

 

 

BROJ 151/2017.

Značaj obnavljanja rezervi nafte i plina u integriranoj naftnoj kompaniji; Revitalizacija proizvodnje na starim naftnim i plinskim poljima Panonskog bazena; Procjena indeksa proizvodnosti plinskih bušotina opremljenih tehnikom „Frac Pack“ - 2. dio; Projekti od zajedničkog interesa EU – koristi za kompanije, Hrvatsku i regiju srednjo-istočne Europe; Zastupljenost obnovljivih izvora energije u svijetu i Europskoj Uniji; Korištenje hidropotencijala u BiH, između ekoloških zahtjeva i potrebe za izgradnjom hidrolektrana; Analiza rizika izlijevanja nafte u more s bušaćih i eksploatacijskih platformi; Rezultati Projekta razvoja i istraživanja sustava automatiziranog bušenja i prigušenja torzijskih vibracija namijenjenih modernizaciji „zrelih“ bušaćih garnitura; Modernizacija generatora pare g004 i G005 u Rafineriji nafte Rijeka; Novi model nadzora cjevovoda i validacija podataka pomoću dronova i Lean menadžmenta; Pregled radova u funkciji optimizacije proizvodnje polja Duboke Podravine; Optimalizacija sustava plinskog podizanja ugradnjom kompresorske skid jedinice na stanici za naftu i plin Ferdinandovac; Upotreba prirodnog gasa za proizvodnju komprimiranog prirodnog gasa (KPG) u NIS a.d.; Istražni prostor geotermalnog lokaliteta „Rečica“ u Karlovačkoj kotlini - procjena geotermalnog resursa i mogućnosti uporabe geotermalne vode; Istražni prostor geotermalnog lokaliteta „Draškovec

 

 

BROJ 150/2017.

Procjena indeksa proizvodnosti plinskih bušotina opremljenih tehnikom „Frac Pack“ – 1. dio; Izrada bušotina i sustavi proizvodnje ugljikovodika u vrlo dubokom podmorju – III. dio; Razvoj transportnog plinskog sustava Republike Hrvatske – od 98 kilometara plinovoda 1959. do 2693 kilometara 2017.; „In line“ inspekcija plinovoda – osvrt na primjenu tehnologija i na uvođenje PIMS sustava u Plinacru; KONČAR-KET d.d. Projektiranje i izgradnja složenih objekata i postrojenja u energetici, transportu, vodoprivredi i industriji; Izgradnja kompresorske stanice na plinskoj stanici Molve istok s ciljem proizvodnje do tlaka napuštanja ležišta; Pridobivanje plina iz nekonvencionalnih ležišta korištenjem tehnologije opremanja kliznim rukavcima i kuglicama; Aktivnosti Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa.

 

 

BROJ 149/2017.

Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; Jedinstvena klimatska i energetska politika – ključni problemi i moguća rješenja; Izazovi energetske strategije između nisko ugljične strategije i cijena energije za konkurentsko gospodarstvo; Uloga nafte i plina u budućem energetskom miksu; Kako „otključati“ skrivene ugljikovodične potencijale Jadransko-jonske zone?; Proizvodnja ugljikovodika iz nekonvencionalnih ležišta – analiza europske prakse i potencijali u RH; Povećanje sigurnosti opskrbe energijom korištenjem optičkog kabela u nadzoru energetske infrastrukture; Kvantifikacija indiciranog energetskog geotermalnog potencijala Hrvatske; Turska iskustva korištenja geotermalnih izvora u proizvodnji električne energije; Aktivnosti Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa…

 

 

BROJ 148/2017.

Novi pravci opskrbe prirodnim plinom te mjesto i uloga terminala UPP-a na otoku Krku; Prijedlog regulatornog okvira i smjernica za upravljanje rizicima za projekte pridobivanja ugljikovodika iz nekonvencionalnih ležišta u Hrvatskoj; Uvođenje prirodnog plina u slavonsku regiju – 40 godina HEP Plina d.o.o. Osijek; Izrada bušotina i sustavi proizvodnje ugljikovodika u vrlo dubokom podmorju; Optimizacija toplinskog sustava na objektima prerade plina Molve; Upoznajte „upstream“ laboratorij; Međunarodne naftne kompanije na jugoistoku Europe u prvoj polovici 20. stoljeća; MET Croatia – jedan od tri najvećih neovisnih opskrbljivača prirodnim plinom u Hrvatskoj; Vijesti i događaji iz energetike.

 

 

BROJ 147/2016.

Kojim putem do sigurne i održive opskrbe energijom u RH? ; Mogući ugljikovodični sustavi u Južno Jadranskom bazenu i analogije s jonskom i apulijskom geološkom provincijom; Određivanje reprezentativne krivulje kapilarnog tlaka usklađivanjem laboratorijskih i karotažnih podataka; Konstrukcija i proizvodno opremanje bušotina za najteže uvjete proizvodnje na polju Molve; Ekološki aspekti i mogućnost skladištenja CO2 u neogenska pješčenjačka ležišta sjeverne Hrvatske na primjeru polja Ivanić; Optimizacija procesa komprimiranja plina na naftno-plinskoj stanici Čepelovac-Hampovica; Popravak plinovoda Ivanić – Kutina

 

 

BROJ 145 - 146/2016.

Hoće li niske cijene nafte, kao i novi sporazum o globalnim klimatskim promjenama, postignut u Parizu, uzrokovati svjetsku energetsku krizu?; Uloga Republike Hrvatske u opskrbi prirodnim plinom zemalja u okruženju; Sedimentološka analiza gornjomiocenskih naslaga polja Hrastilnica primjenom visokorazlučivih karotažnih mjerenja; Bušenje kroz zone gubljenja isplake – problemi i rješenja; Postupak i problematika ishođenja dozvola i odobrenja kod dobivanja koncesija za eksploataciju ugljikovodika u RH...

 

 

BROJ 143 - 144/2015.

Ininih 16 godina izazova i tehničkih rješenja u odobalnoj proizvodnji plina; Kapaciteti JANAF-a, mogućnosti razvoja i sigurnosti opskrbe naftom država srednje i jugoistočne Europe; Aktualno kretanje cijena nafte i procesi dekarbonizacije energije dovode u pitanje neke ustrajale energetske paradigme; Hidrauličko frakturiranje i druge tehnologije stimulacije sloja u proizvodnji plina iz škriljavaca; Rizik u procesu hidrauličkog frakturiranja ležišta ugljikovodika…

 

 

BROJ 142/2015.

Geološki argumenti za istraživanje ugljikovodika u Republici Hrvatskoj; Elektromagnetske metode u istraživanju ugljikovodika; Ekonomika i fiskalni sustav u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika u Hrvatskoj; Ekološki argumenti za istraživanje ugljikovodika u Republici Hrvatskoj; Projekt Međimurje – Razrada plinskih ležišta polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec; Projekt Međimurje - proizvodnja ugljikovodika s polja Vučkovec, Vukanovec i Zebanec; Razvoj projekta iskorištavanja plinskih ležišta u sjevernom Jadranu…

 

 

BROJ 141/2015.

Interpretacija 3D seizmike i seizmička karakterizacija na polju Obod-Lacići; Ilegalni priključci na cjevovod - mogućnosti prevencije i zaštite; Proizvodnja nekonvencionalnih ležišta prirodnog plina u Republici Hrvatskoj; Ekološka gledišta istraživanja i proizvodnje ugljikovodika na Jadranu; Swot analiza izgradnje UPP terminala na otoku Krku u usporedbi s projektima UPP terminala u Poljskoj i Litvi; Mogućnosti kompresorske proizvodnje prirodnog plina; Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva…

 

 

BROJ 140/2014.

Odgovorna energetska aktivnost u rastućem svijetu (Službena publikacija 21. svjetskog naftnog kongresa); EOR potencijal naftnih polja u Hrvatskoj; Proizvodnja prirodnog plina iz hrvatskog dijela podmorja Jadrana; Jonsko – jadranski plinovod, od ideje do ostvarenja strateškog regionalnog projekta; EGR metoda povećanja proizvodnje prirodnog plina; Istraživati konvencionalna ili nekonvencionalna ležišta?; Prenamjena transportnog sustava plina na uvjete transporta CO2; Evaluacija surfaktanata laboratorijskim testovima…

 

 

BROJ 139/2014.

Osvrt na 21. kongres Svjetskog savjeta za naftu održan u Moskvi; Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; Energetska analiza u Republici Hrvatskoj; Sekundarni porozitet pelagičkih vapnenaca kao potencijalno naftonosnih stijena u hrvatskom dijelu Jadranskog bazena; Faze procesa energetske reforme i analiza certifikacije operatora prijenosnog sustava u EU i RH; Optimalizacija rada tehnološkog lanca Molve - Etan; Razvoj LNG tehnologija na kopnu i moru; Vijesti iz naftnog i plinskog gospodarstva u Republici Hrvatskoj…

 

 

BROJ 138/2014.

Koncesije i fiskalni sustavi u istraživanju i proizvodnji ugljikovodika; Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; Zašto će prirodni plin iz Amerike promijeniti svijet?; Halokinetsko porijeklo područja planine Dinare i Livanjskog bazena - Vanjski Dinaridi; Primjena RPC regulatora rada na naftnom polju Crnac; Oblikovanje tehničko-tehnoloških cjelina u funkciji uspješnosti poslovanja poduzeća energetskog sektora; Aktualno rudarsko i rudarsko-naftno zakonodavstvo u Republici Hrvatskoj…

 

 

BROJ 137/2013.

Novosti iz naftnog i plinskog gospodarstva; Desetljeće velikih promjena u hrvatskoj energetici; Ležišni potencijal proksimalnog talusaperijadranskih platformi; Prirodni plin kao okosnica održivih energetskih sustava; Usporedba metoda za određivanje krivulja kapilarnog tlaka i relativnih propusnoti; Plin iz ležišta ugljena; Praćenje utjecaja eksploatacije ugljikovodika Pogona CPS Molve na stanje okoliša proteklih 20. godina…

 

 

NOVI BROJ