HUNIG Publikacije udruge

Povijest izdavaštva

1980. DIT INA - Naftaplin

Društvo inženjera i tehničara (DIT) INA-Naftaplina je osnovano u studenom 1965. godine. Međutim, do izdavanja stručnog glasila Društva proteklo je punih četrnaest godina. Prvi broj časopisa objavljen je početkom 1980. pod nazivom „DIT INA-Naftaplin“. Prvi glavni urednik bio je Nikola Čizmić. Časopis je imao karakter javnog glasila, izlazio je u tiraži od 1000 primjeraka i dobivao se besplatno. Godine 1989. glasilo je registrirano i u Međunarodnom sustavu podataka o serijskim publikacijama (International Serials Dana System – ISDS), dobivši tako međunarodni standardni broj za serijske publikacije (International Standard Serial Number – ISSN). Ukupno su objavljena 32 broja časopisa „DIT INA-Naftaplina“. .

 

1993. NAFTAPLIN

Početkom 1993. časopis mijenja naziv u “NAFTAPLIN“, kao najprikladniji izraz za cjelokupnu djelatnost INA-Naftaplina koja uistinu počinje i završava s dva najvažnija proizvoda – naftom i plinom. Dano mu je i novo, atraktivnije likovno rješenje i kvalitetnija grafička obrada. Budući da je izdavanje glasila Društva nastavljeno i u nezavisnoj Hrvatskoj, obavljena je cjelokupna, zakonom propisana procedura registracije i dobivanja novog ISSN broja od hrvatskog ISDS centra. Časopis je izlazio polugodišnje, kvartalno, kao redoviti i izvanredni broj, u nakladi od 1000 primjeraka i nadalje se besplatno daje članovima Društva, drugim istaknutim stručnjacima srodnih djelatnosti u INA-i i izvan nje, te bliskim državnim institucijama. Posljednjih godina izlazi 6 do 7 brojeva godišnje, u tiraži od 900 primjeraka. Od 1993. do travnja 2012. godine objavljeno je 18 redovitih i 6 izvanrednih brojeva časopisa. Uz časopis NAFTAPLIN, pod istim je naslovom tiskano 77 KNJIGA i ZBORNIKA radova s međunarodnih znanstveno-stručnih skupova koje je organizirao HUNIG te knjiga u kojima su objavljivane stručne teme iz područja naftnog rudarstva, odnosno naftno-plinskog gospodarstva.

 

povijest izdavanja publikacija

2015. MEĐUNARODNE KONCESIJE I UGOVORI U ISTRAŽIVANJU I PROIZVODNJI UGLJIKOVODIKA

 

U siječnju 2015. HUNIG je objavio stručnu knjigu, odnosno priručnik pod naslovom ”MEĐUNARODNA KONCESIJE I UGOVORI U ISTRAŽIVANJU I PROIZVODNJI UGLJIKOVODIKA”. Sponzor knjige je INA-Industrija nafte, d. d., a njezino izdavanje novčanom donacijom pomogla je i Agencija za ugljikovodike. Knjigu su priredili Josip Križ i Hrvoje Lipovac. Veći dio pripremljenog teksta predstavlja širi pregled knjige, odnosno predavanja Daniela Johnstona (Honcock, New Hampshire, USA, 2003.) pod nazivom „International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contract Course Workbook“. Uz to, priređivači su iznijeli hrvatska iskustva vezana za međunarodne koncesijske ugovore. U okviru knjige nalazi se rječnik (glosari) inačica i pojmova na engleskom i hrvatskom jeziku koji su usko vezani za međunarodne koncesije u istraživanju i proizvodnji nafte i plina.

 ARHIVA

Arhivu mogu pretraživati samo članovi Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa

Časopis Nafta i Plin

Od 2013. HUNIG izdaje stručni časopis pod nazivom „NAFTA i PLIN“.
Časopis izlazi četiri puta godišnje. O glasilu Udruge brinu se Uređivački odbor, glavni i odgovorni urednik te tehnički urednik.
Glavnog i odgovornog urednika bira Skupština na vrijeme od četiri godine.
Glavni i odgovorni urednik upravlja Uređivačkim odborom i po funkciji je član Uprave Udruge.
Uloga Stručnog savjeta je savjetodavna s ciljem obogaćivanja sadržaja i kvalitete znanstvenih i stručnih radova koji se objavljuju u glasilu.
Stručni savjet i Uređivački odbor imenuje Predsjedništvo Udruge.
Mandat Stručnog savjeta i Uređivačkog odbora traje četiri godine.

predsjednik udruge

ŽELIMIR ŠIKONJA dipl.ing.

Za izdavača predsjednik HUNIG-a

urednik čaopisa

IVAN MEANDŽIJA dipl.ing.

Glavni i odgovorni urednik

tehnička urednica stručnog časopisa Nafta i Plin

STEFANIJA NOVAK ZOROE dipl.pol.

Tehnička urednica

OGLAŠAVANJE U ČASOPISU #Nafta i Plin


Ispunite obrazac potrebnim podacima kako biste se mogli oglašavati u našem stručnom časopisu!
Tvrtke i institucije koje se oglašavaju u časopisu: INA, PLINACRO, JANAF, KONČAR, PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA - PSP, AEKS, INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, GEOTEHNIČKI FAKULTET VARAŽDIN, CRODUX, HEP-PLIN, MET CROATIA, CROATIA INSPECT, GEOINFORM...


UPUTE AUTORIMA ČASOPIS #Nafta i Plin


Odlučili ste se za zanimljivu temu iz područja energetike koju želite objaviti u časopisu Nafta i Plin a ne znate na koji način treba napisati?

Slobodno preuzmite upute za pisanje stručnih radova za naš časopis!


Knjiga Hrvatski naftaši

 

Knjiga “Hrvatski naftaši”

Koncem 2013. godine HUNIG je bio izdavač knjige-monografije pod naslovom „Hrvatski naftaši“, autorice Stefanije Novak Zoroe. Recenzenti knjige su Željko Matiša, Ivan Meandžija i Mirko Zelić.

Knjiga ima 624 stranice, oko tisuću fotografija i faksimila dokumenta koji svjedoče o bogatoj povijesti proizvodnje nafte i plina u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, gdje su hrvatski naftaši s uspjehom radili u proteklih šest desetljeća. Bogata građa je podijeljena u 18 poglavlja, koja se nižu prema vremenskom slijedu početka proizvodnja. U posebnom 19. po redu poglavlju knjige nalaze se 42 portreta hrvatskih naftaša.

Knjigu je sponzorirala INA d.d., a u projekt realizacije ove knjige, kroz ilustracije ili oglase uključile su se brojne domaće tvrtke koje su imale značajnu ulogu u realizaciji energetskih projekata u Hrvatskoj. Među njima su: Aeks, Inženjering za naftu i plin, S.C.A.N., CRODUX-plin, Croatiainspect , INEL-Montaža, Hrvatski geološki institut, ABB, IMG-Ventili, Plinacro, PSP Okoli, Monter-Strojarske montaže, MONTINVEST, Brodogradilište Viktor Lenac , Končar, EDISON, Crosco, INAgip, EDINA …

Knjiga se može kupiti u Tajništvu HUNIG-a, Barčićeva 9, Zagreb. Detaljnije informacije na e-mailu: info@hunig.hr