KAKO MOŽETE PODRŽATI 9. MEĐUNARODNU KONFERENCIJU I IZLOŽBU I POSTATI NAŠ PARTNER?

PARTNERSTVO

Primajte obavijesti o radu Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa

LinkedIn

Twitter

Google+

YouTube

hunig.hr

sibenik@hunig.hr

obvezno

Required

Prijava u . tijeku...

Neuspješna prijava!

Uspješna prijava!

@ 2017, HUNIG

Barčićeva 9, 10 000 Zagreb

 • VISOKI POKROVITELJ

  MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

   

  Težište rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike je u stvaranju uvjeta za održivi razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija.

   

  Djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove iz područja energetike.

   

  Zaštita okoliša spada u neke od najzahtjevnijih aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo točka koordinacije za teme održivog razvoja na nacionalnoj razini te koordinator multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnoj razini.

 • POKROVITELJI

  GRADSKA SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA

   

  Gradska skupština je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba i tijelo Grada Zagreba izabrano na temelju općega biračkoga prava na neposrednim izborima. Gradska skupština donosi opće i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Zagreba.

 • SUORGANIZATORI

  HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

   

  Misija HAZU je uključivanje hrvatske znanosti u europske i svjetske tokove znanosti, trajnim poticanjem i sustavnim povećanjem ulaganja iz državnog proračuna i drugih izvora u istraživanja i razvoj znanosti.

   

  HRVATSKI NACIONALNI KOMITET SVJETSKOG VIJEĆA ZA

  NAFTU I PLIN

   

  je nestranačka, nepolitička, neprofitna i nevladina organizacija. Posvećena je promoviranju održivog gospodarenja i korištenja svjetskih resursa nafte i plina na dobrobit svima.

   

  HRVATSKI OGRANAK UDRUGE NAFTNIH INŽENJERA

   

   je neprofitna strukovna udruga čija je misija prikupljanje, širenje i razmjena stručnog znanja o istraživanju, razradi i proizvodnji nafte i plina i pripadajućim tehnologijama za opće dobro te pružanje prilika stručnjacima za unapređenje stručnog znanja i vještina.

 • ZNANSTVENO-STRUČNI POKROVITELJ

  RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

   

  Rudarsko-geološko-naftni fakultet visoko je učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu, koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije te se bavi znanstvenim i stručnim radom u znanstvenom području tehničkih znanosti − znanstveno polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo (jedini u Republici Hrvatskoj), i u znanstvenom području prirodnih znanosti − znanstveno polje geologija (jedan od dva fakulteta u Republici Hrvatskoj).

   

  GEOTEHNIČKI FAKULTET VARAŽDIN

   

  GODINE 1990. Viša geotehnička škola prerasta u Geotehnički fakultet koji postaje sastavnicom Sveučilišta u Zagrebu. Znanstvena, znanstveno-nastavna, stručna i druga djelatnost fakulteta odvija se putem ustrojbenih jedinica i to: Zavoda za opće znanosti, Zavoda za geotehniku, Zavoda za hidrotehniku i Zavoda za inženjerstvo okoliša.

 • PODUPIRATELJ

  FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE - SPLIT

   

  FESB je među prvim izgrađen na kampusu Sveučilišta u Splitu, a kako je i prije preseljenja bio jedan od najvećih fakulteta, to je ostao i na novoj lokaciji. Ne samo po površini koju je zauzeo, niti po opremljenosti, već i po ugledu kojeg uspješno gradi preko 50 godina. Danas okuplja eminentne stručnjake kako u nastavi tako i na znanstveno-istraživačkim projektima koji privlače sve veći broj studenata svake godine.

   

  FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

   

  javno je visoko učilište te znanstvenoistraživačka ustanova u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Fakultet strojarstva i brodogradnje jedan je od najcjenjenijih tehničkih fakulteta u Hrvatskoj te je prvi fakultet u Hrvatskoj koji je primijenio bolonjski proces. FSB je najveća znanstvena i obrazovna institucija u području strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva u RH.

 • SPONZORI

  PLINACRO d.d.

   

  Obavljajući energetsku djelatnost transporta plina kao svoju osnovnu djelatnost, Plinacro  jamči sigurnu, pouzdanu i kvalitetnu dopremu prirodnog plina od ulaza u plinski transportni sustav do primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica distributera plina te izravnih i povlaštenih kupaca. Nadležan je za upravljanje nadzorom, održavanjem, razvojem i izgradnjom cijeloga transportnog sustava, kao i svim ostalim poslovima koji su nužni za tehničko funkcioniranje sustava.

   

  PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - PPD

   

  Prvo plinarsko društvo je privatna hrvatska tvrtka iz Vukovara koja se bavi uvozom, prodajom, opskrbom i distribucijom prirodnoga plina. PPD ima sjedište u Hrvatskoj, a tvrtke u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji iz kojih posluje diljem Europe. PPD aktivno sudjeluje u raspravama i razvoju hrvatskog zakonodavstva vezano uz energetiku..