Fažana,27.10.06.- (32)

PLAN RAZVOJA PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA U OKVIRU BUDUĆE STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050.

Robert Bošnjak

Robert Bošnjak

Koautori: Marijan Svjetličić, Florijana Đedović
Plinacro d.o.o., Hrvatska

Nova Strategija energetskog razvitka ukazuje na očekivane smjernice razvoja energetskog sektora do 2030 godine sa pogledom na 2050 godine. Promjene se očekuju na razini daljnjeg razvoja pravnog okvira, organizacije sektora, poslovanja tvrtki, upravljanja sustavima, primjeni novih tehnologija, izgradnji nove infrastrukture i jačanju položaja kupaca korisnika energije. Uvažavajući smjernice iz zajedničke energetske i okolišne politike EU osnovni uzrok očekivanih promjena je potreba smanjenja emisije stakleničkih plinova iz energetskog sektora, kao dio napora u usporavanju globalnih klimatskih promjena i očekivanoj općenitoj prilagodbi društva i gospodarstva. Člankom će se opisati i analizirati osnovni učinci navedenih promjena na razvoj tržišta plina i analizirati izazovi koje očekivani razvoj stavlja pred plinski transportni sustav. Posebno će se analizirati strateške smjernice razvoja plinskog transportnog sustava: 

  • povećanje diversifikacije opskrbe plinom izgradnjom terminala za UPP, odnosno razvojem projekata za dobavu plina iz Kaspijske regije ili istočnog Mediterana;
  • razvoj svih projekata koji mogu povećati transport plina preko hrvatskog transportnog plinskog sustava i učinkovitost samog transportnog plinskog sustava Republike Hrvatske;
  • osiguranje sigurnosti opskrbe plinom sukladno kriteriju N-1;

te kako se navedene smjernice razmatraju u Planu razvoja plinskog transportnog sustava koji je u izradi. 

Comments are closed.