Poziv autorima

UVODNO IZLAGANJE

na otvaranju konferencija

Iskoristite priliku i predstavite svoju tvrtku, instituciju, fakultet na samom otvaranju X. međunarodne konferencije i izložbe u Šibeniku, Solaris 

AUTOR/ICA STRUČNOG RADA

na otvaranju konferencija

Ovim putem vas pozivamo da svojim stručnim radovima i aktivnim sudjelovanjem pridonesete aktualnosti, zanimljivosti i kvaliteti međunarodne konferencije

AUTOR/ICA STRUČNOG RADA

za poster sekciju

Želite pokazati neki od svojih projekata na kojima ste dugo i naporno radili, a sve to popratiti vizualnim detaljima i animacijama. Poster sekcija je upravo za vas.

Upute autorima

  1.  NASLOV RADA na hrvatskom i engleskom jeziku;
  2.  IME I PREZIME glavnog autora (koautora), naziv tvrtke, adresu, broj telefona, e-mail;
  3.  KLJUČNE RIJEČI na hrvatskom i engleskom jeziku (do sedam riječi);
  4.  SAŽETAK na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 riječi).
  1.  NASLOV (hrvatskom i engleskom jeziku)
  2.  SAŽETAK (hrvatskom i engleskom jeziku)
  3.  KLJUČNE RIJEČI (na hrvatskom i engleskom jeziku)
  4.  podatke o AUTORU (ime, prezime, akademska titula, tvrtka/institucija, adresa, e-pošta)
  5.  podatke o KOAUTORU (kao i kod autora)

Od ove godine POSTER sekcija se digitalizirala. Nema više printanja, ljepljenja i rezanja u kasne noćne sate. Sada je samo potrebno napraviti poster u POWER POINTU, punu animacija i slika te predati 5 DANA prije samog početka konferencije.

Autori trebaju izraditi prezentaciju u MICROSOFT OFFICE POWERPOINT programu. Prezentacije je potrebno poslati na najkasnije do 10. rujna 2019.

Vrijeme trajanja izlaganja plenarnih predavanja: 15 MINUTA

Vrijeme trajanja izlaganja stručnih predavanja: 15 MINUTA

Važni datumi

1
KOLOVOZA 2019.

Rok dostave naslova i sažetaka rada

1
RUJNA 2019.

Rok dostave cjelovitog rada

1
RUJAN 2019.

Rok za dostavu prezentacije

KONTAKT
+385 1 4653 280

Barčićeva 9, 10 000 Zagreb