Četvrta sjednica Uprave HUNIG-a

14. prosinac, 2015
Stefanija Novak Zoroe
Podijeli članak:

 

Članovi Uprave HUNIG-a na 4. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. složili su se da se godišnja Skupština udruge održi tijekom veljače ili najkasnije početkom ožujka 2016. Osim naturalnih i financijskih podataka za 2015. i plana za 2016. godinu na Skupštini bi se održalo i jedno stručno predavanje. Istaknuta je potreba pomlađivanja članstva pa bi, s tim u svezi, bilo dobro na Skupštinu pozvati i mlade stručnjake potencijalne nove članove udruge.

Vezano za ispunjavanje programskih ciljeva HUNIG-a do kraja mandata ovog saziva, Uprava je raspravljala o projektima koje je, u razdoblju od 2016. do 2018. potrebno realizirati. Jedan od projekata je proširenje članstva i njegovo pomlađivanje, a što bi se realiziralo uporabom novih informatičko-komunikacijsko-marketinških tehnologija. Drugi projekt se odnosi na izdavačku djelatnost, na stručni časopis Nafta i Plin, koji bi trebalo proširiti na cjelokupno područje energetike u RH i svijetu te u tom smislu, kroz stručne članke okupiti što veći broj tvrtki i institucija. Uz energetiku je važno pokriti i područje obnovljivih izvora energije, koji su sve zastupljeniji. Treći projekt se odnosi na web stranicu koju bi također trebalo redizajnirati i prilagoditi programskim ciljevima u spomenutim projektima. Uz to je i projekt organiziranja međunarodne konferencije i izložbe svake dvije godine.

Uprava je raspravljala o naturalnim i financijski pokazatelji 8. konferencije i izložbe u Šibeniku, koji su vrlo dobri. Naime, u potpunosti je ostvaren financijski plan prihoda, a troškovi su manji od planom predviđenih. Posebice je vrijedan uspjeh brojnost sponzora, podupiratelja i donatora. Utvrđene su visine naknada za organizacijsko provođenje konferencije i izložbe.

Glavni i odgovorni urednik Ivan Meandžija je izvijestio Upravu da je pripremljen novi dvobroj časopisa NAFTA i PLIN (143.-144.) na čak 136 stranica, a koji je u cijelosti posvećen stručnim temama koje su se mogle čuti za govornicom Osme međunarodne konferencije i izložbe u Šibeniku.

Nadalje, članovi Uprave su informirani o zaključcima sa sjednice Nadzornog odbora koja je održana 4. prosinca 2015., a na kojoj je, uz ostalo, bilo financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2015.

Pod točkom razno govorilo se o Strategiji Vlade RH veznoj za nisko-ugljikovodične energente.Ostavite komentar (vaša e-mail adresa neće biti prikazana)