Izvješće o radu Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa u 2014.

28. studeni, 2014
Stefanija Novak Zoroe
Podijeli članak:

 

Izvješće o radu Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa prihvaćeno je na sjednici Predsjedništva održanoj 27. 11. 2014. Udruga je zajedno sa Znanstvenim vijećem za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizirala dva okrugla stola i tri stručna predavanja. Okrugli stolovi pod nazivom:

PROGRAM 4 P - POVEĆANJE PROIZVODNJE I REZERVI UGLJIKOVODIKA NA POSTOJEĆIM NAFTNIM I PLINSKIM POLJIMA KONTINENTALNE HRVATSKE.

Predavači: Želimir Šikonja, Barbara Dorić, Jerko Jelić Balta, Vlatko Bilić Subašić, Dalibor Bilić, Nino Bošnjak, Karlo Petrović, Dragutin Žagar, Miroslav Bastalić i Igor Futivić.

TEHNOLOGIJA ISTRAŽIVANJA, RAZRADE I PROIZVODNJE UGLJIKOVODIKA IZ LEŽIŠTA U DUBOKOM PODMORJU.

Predavači: Željko Mlinarić, Božidar Omrčen, Vladislav Brkić, Vlatka Vaniček.

Održana su i tri stručna predavanja i to:

KONCESIJE I UGOVORI O PODJELI PROIZVODNJE U ISTRAŽIVANJU I PROIZVODNJI NAFTE I PLINA - Predavač: Igor Dekanić;

MODEL SOLNE TEKTONIKE U DINARIDIMA – NOVA PERSPEKTIVA ZA ISTRAŽIVANJE UGLJIKOVODIKA - Predavač: Darko Tufekčić;DOKAZANE I POTENCIJALNE ZALIHE NAFTE I PLINA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Predavač: Mirko Zelić.

Ministarstvo gospodarstva je 2014. HUNIG-u uputilo četiri dopisa radi traženja stručnog mišljenja za zakonske i podzakonske akte i to za:

Uredbu o naknadi šteta po osnovi otuđenja mineralne sirovine;
Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenja rudarskih objekata i postrojenja;
Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja;
Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.

Nadalje, objavljena su tri redizajnirana stručna časopisa pod novim nazivom NAFTA i PLIN u kojima je predstavljeno 25 stručnih radova iz različitih područja naftno-plinskog gospodarstva . U pripremi je i četvrti broj časopisa. Uz časopis u HUNIG-u se tijekom godine radilo na pripremi „Priručnika o koncesijskim ugovorima u istraživanju i proizvodnji nafte i plina“. Priručnik će se tiskati koncem prosinca. Sponzor Priručnika je INA Industrija nafte, d.d.

HUNIG je u listopadu ove godine s Agencijom za ugljikovodike sklopio Sporazum o stručnoj i tehničkoj suradnji na neodređeno vrijeme, a potom i Ugovor o pristupanju u HUNIG za člana- podupiratelja.

Od ostalih aktivnosti Udruge izdvojimo; sudjelovanje u radu Hrvatskog inženjerskog saveza, kroz Upravni odbor i Skupštinu; usklađivanje Statuta HUNIG-a s novim Zakonom o udrugama; ažuriranje popisa članova HUNIG-a; ažuriranje web stranice novim vijestima; digitalizacija stručnih radova (članaka) objavljenih u časopisu DIT-a i HUNIG-a;redizajniranje web stranice HUNIG-a radi implementacije cjelovite baze stručnih članaka; pripreme za 8. međunarodnu konferenciju i izložbu o naftno-plinskom gospodarstvu, koja će se održati u Šibeniku, sredinom listopada 2015.; izradu Etičkog kodeksa Udruge; organiziranje stručnih ekskurzija; komunikacija s čelnicima tvrtki članova utemeljitelja HUNIG-a vezano za rad Udruge i drugo.Ostavite komentar (vaša e-mail adresa neće biti prikazana)