Plan rada HUNIG-a za 2016.

10. ožujka 2016.
Stefanija Novak Zoroe
Podijeli članak:

 

Na godišnjoj Skupštini HUNIG-a održanoj 7. ožujka 2016. prihvaćen je plan rada udruge u ovoj godini. Samostalno ili zajedno sa Znanstvenim vijećem za naftu i plin HAZU i drugim udrugama u planu HUNIG-a je organizacija 2 do 3 okrugla stola i 3 do 4 stručna predavanja sa sljedećim aktualnim temama: Energetska budućnost Hrvatske; Istraživanje ugljikovodika na kopnu i moru RH; Zakonski i ekonomski aspekti privođenja proizvodnji novootkrivenih rezervi ugljikovodika iz postojećih proizvodnih polja RH; Upravljanje starim naftno-plinskom poljima u Panonskom bazenu; Projekti povećanja proizvodnje konačnog iscrpka nafte i plina iz postojećih ležišta u RH; LNG projekt kao novi izazov za RH; Potencijali nekonvencionalnih ležišta u svijetu i RH; Tehnološka dostignuća u transportu, pripremi i gospodarenju prirodnim i ukapljenim plinom; Razvoj plinskog poslovanja u RH - Sigurnost dobave prirodnog plina - Novi dobavni pravci; Strategija razvoja podzemnih skladišta prirodnog plina u RH; Zaštita okoliša u naftno-plinskom gospodarstvu; Geotermalni potencijali u RH i drugo.

U planu je objavljivanje ukupno pet brojeva stručnog glasila NAFTA i PLIN, potom pokretanje različitih aktivnosti na proširenju članstva udruge, odnosno pomlađivanju.

Vezano za informatičke i marketinške aktivnosti u planu je:

 • Izrada nove web stranice prilagođene za tablete i mobilne uređaje;
 • Održavanje stranice HUNIG-a na poslovno-društvenoj mreži LINKEDIN;
 • Provođenje mjesečnih NEWSLETTER kampanja primjenom MailChimp programa;
 • Newsletter analiza u svrhu prilagodbe i poboljšanje kvalitete poslovnih kampanja;
 • Dovršenje cjelovite elektroničke baze članova HUNIG-a sukladno odredbama Zakona o udrugama;
 • Google analitika - analiza korisnika HUNIG-ove web stranice radi poboljšanja kvalitete informacija i povećanje broja novih korisnika;
 • Prijava na donaciju Googla za neprofitne organizacije - Google Ad Grants for Nonprofits radi dobivanja sredstava za Google AdWords™ oglašavanja svih aktivnosti HUNIG-a na stranicama rezultata Google pretraživanja. (Donacija je odobrena 2. ožujka 2016.);
 • Implementacija baze podataka stručnih radova HUNIG-a na novu web stranicu;
 • Istraživanje novih informacijskih tehnologija i njihova implementacija;
 • Ažuriranje web stranice novim vijestima.

 

Od ostalih aktivnosti treba spomenuti sljedeće:

 • Sudjelovanje u radu Hrvatskog inženjerskog saveza, kroz aktivnosti u Upravnom odboru i Skupštini HIS-a te na Danu inženjera RH;
 • Sudjelovanje u radu energetskih skupova i okruglih stolova koje organiziraju institucije, odnosno stručne udruge;
 • Suradnju s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i Agencijom za ugljikovodike;
 • Praćenje zakonske regulative iz područja energetike u RH;
 • Usklađivanje rada Tajništva HUNIG-a s novim propisima, odnosno novom zakonskom regulativom za neprofitne organizacije;
 • Usklađivanje rada udruge s novim Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih udruga.
 • Popunjavanje upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu;
 • Promoviranje rada HUNIG-a u institucijama i medijima.

 Ostavite komentar (vaša e-mail adresa neće biti prikazana)