TEHNOLOGIJE ISTRAŽIVANJA I PROIZVODNJE NAFTE I PLINA IZ PODMORJA

3. prosinac, 2014
Stefanija Novak Zoroe
Podijeli članak:

 

U organizaciji HUNIG-a i Znanstvenog vijeća za naftu i plin HAZU u utorak 2. prosinca u prepunoj dvorani Inine poslovne zgrade u Šubićevoj, održan je okrugli stol s aktualnom temom TEHNOLOGIJE ISTRAŽIVANJA, RAZRADE I PROIZVODNJE UGLJIKOVODIKA IZ LEŽIŠTA U DUBOKOM PODMORJU. Skupu se na početku u ime predsjednika HAZU, akademika Zvonka Kusića obratio tajnik Tehničkog razreda Stjepan Jecić, a potom je Barbara Dorić, predsjednice Uprave Agencije za ugljikovodike ukratko pobrojila aktivnosti Agencije vezane za dodjelu koncesija za istraživanje na moru i kopnu RH.

U predavanju pod naslovom RAZVOJ PROJEKTA ISKORIŠTAVANJA PLINSKIH LEŽIŠTA U SJEVERNOM JADRANU čelnik INAgip-a Željko Mlinarić osvrnuo se na 18 godina partnerstva Ine i Enija na dva zajednička projekta, 10 proizvodnih polja, instaliranih 17 proizvodnih i jednoj kompresorskoj platformi. Osvrnuo se i na ugovor o raspodjeli plina, na trenutnu proizvodnju koja iznosi oko 2,9 milijuna kubika plina na dan, a govorio je i o 110 plinskih ležišta, njihovoj prosječnoj dubini od 600 do 1250 metara. Dotaknuo je i područje visokih standarda zaštite okoliša kao i nove potencijale u sjevernom dijelu Jadrana.

Predavanje: TEHNOLOGIJA IZRADE I OPREMANJA BUŠOTINA TE PROIZVODNIH SUSTAVA U DUBOKOM PODMORJU, čiji su autori Božidar Omrčen (HUNIG) i Vladislav Brkić (INA) ukratko opisuje suvremene tehnologije izrade bušotina s polu-uronjivom platformom ili brodom za bušenje sa sustavom pozicioniranja sidrima. Detaljnije su opisane konstrukcije istražnih bušotina kao i proizvodni sustavi kojima se ostvaruje proizvodnja nafte iz dubokog podmorja.

Direktorica Sektora za zaštitu okoliša u Agenciji za ugljikovodike dr. sc. Vlatka Vaniček, održala je predavanje na temu ZAKON O SIGURNOSTI PRI OBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA. Republika Hrvatska će u svoje zakonodavstvo do 19. srpnja iduće godine kroz navedeni Zakon implementirati Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC Text with EEA relevance (skr. Offshore Safety Directive). Cilj direktive, prema tome i Zakona, je očuvati, zaštiti i poboljšati kvalitetu morskog okoliša i priobalja, voditi računa o racionalnom korištenju prirodnih bogatstava, kao i u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti pojavnost velikih nesreća te uspostaviti minimalne uvjete za sigurno izvođenje istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.

U tom zakonu bit će opisana opća načela te pojmovi poput plana unutarnjeg odgovora na izvanredni događaj, što je velika ekološka nesreća, rizik, prikladne mjere, operator, kako se provodi neovisna verifikacija i sl., te propisana pitanja sigurnosti i okoliša u vezi s odobrenjima, način sudjelovanja javnosti, da financijsku odgovornost za štetu nosi operator i za njeno sprečavanje i za uklanjanje štete, bit će propisane odgovornosti i nadležnosti, te minimalni zahtjevi za sprečavanje velikih nesreća tijekom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, nadalje se opisuje rad neovisnog regulatornog tijela, dan je popis nužne dokumentacija i način izvještavanja, planovi za hitne intervencije i sadržaj istih, te brojna druga pojašnjenja i pravila. Zakon će vrijediti za sve postojeće i buduće objekte u Jadranu.

Na kraju okruglog stola otvorena je rasprava u koju su se korisnim primjedbama i prijedlozima uključili brojni nazočni.Ostavite komentar (vaša e-mail adresa neće biti prikazana)