15. travanj, 2014

Reagiranje HUNIG-a na tekst objavljen u tjedniku 7dnevno i portalu dnevno.hr

komentari

Reagiranje Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa na tekst objavljen u tjedniku 7dnevno i portalu dnevno.hr

 

 

2. travanj, 2014

Plan rada Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa u 2014. godini

komentari

Samostalno ili zajedno sa Znanstvenim vijećem za naftu i plin HAZU u planu HUNIG-a je organizacija 3 do 4 okrugla stola.

 

 

16. siječanj, 2014

Stručno predavanje na temu koncesija i ugovora o podjeli proizvodnje u istraživanju i proizvodnji nafte i plina

komentari

U organizaciji Sekcije za geologiju Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa, 15. siječnja 1014. je održano predavanje prof. dr. sc. Igora Dekanića na temu „Koncesije i ugovori o podjeli proizvodnje u istraživanju i proizvodnji nafte i plina“.

 

 

3. siječanj, 2014

Objavljen prvi boj novog redizajniranog časopisa HUNIG-a pod nazivom NAFTA i PLIN

komentari

Koncem prosinaca 2013. Hrvatska udruga naftnih inženjera i geologa objavila je prvi broj redizajniranog stručnog časopisa pod novim nazivom NAFTA i PLIN. To je treći po redu redizajn časopisa u protekle 33 godine, koliko traje izdavačka djelatnost HUNIG-a.