22. svibanj 2017.

Ljetna škola naftnog rudarstva Dubrovnik

komentari

Radionice ljetne škole naftnog rudarstva ove godine počinju 5 lipnja 2017. Organizirane su kao predavanja nakon kojih slijedi stručna rasprava.

 

 

24. veljača 2017.

Podržano organiziranje međunarodne konferencije

komentari

Predsjedništvo HUNIG-a založilo se za to da teme predstojeće konferencije budu aktualne i izazovne.

 

 

21. siječanj 2017.

Dvije nove Google donacije HUNIG-u

komentari

U siječnju ove godine odobrene su još dvije Google donacije: Google APPS i Youtube Premium.